52029156 2293827127560578 4356388493723697152 n

 

Centrum Kultury i Turystyki wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Mrągowie zapraszają do udziału w  2. MAZURSKICH TRANSFORMACJACH TANECZNYCH, 27 kwietnia 2019 r. w CKiT w Mrągowie. Start w godzinach przedpołudniowych.

Do udziału w konkursie zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne w różnych technikach. Wspólne prezentacje, wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń a także popularyzacja różnych stylów tańca to cele naszego tanecznego spotkania.

Zespoły zaprezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe.
Na zgłoszenia zespołów czekamy do 12. kwietnia 2019 r.

Prezentacje oceni jury złożone ze specjalistów reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie podlegać będzie: oryginalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymają nagrody (rzeczowe i finansowe) oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Regulamin

http://ckit.mragowo.pl/public/upload/regulamin%20MTT%202019.pdf

karta zgłoszenia

Mazurskie TransFORMACJE  Taneczne

M R Ą G O W O    27 kwietnia 2019           KARTA ZGŁOSZENIA

1.     nazwa zespołu..........................................................................................................................................................

2.     kategoria taneczna (styl tańca) ..........................................................................................................................

3.     kategoria wiekowa ................................................................................................................................................

 

4.     instytucja delegująca............................................................................................................................................

adres, telefon  …………………………………………………………………………………………..…………..

5.     instruktor/opiekun  ................................................................................................................................................

telefon kontaktowy, e-mail ………………………………………………...…………………………………….

6.     tytuł prezentacji......................................................................................................................................................

7.     ilość występujących............................................ czas trwania prezentacji…………………………….

8.     choreografia ............................................................................................................................................................

9.     muzyka .......................................................................................................................................................................

10.  wymogi techniczne nieujęte w regulaminie ……………………………………………………………….

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

11.  informacje o zespole ………………………………………………………………………………….……….

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

12.  uczestnicy (imię i nazwisko, rok urodzenia):

1.                  ............................................................................................................................

2.                  ............................................................................................................................

3.                  ............................................................................................................................

4.                  ............................................................................................................................

5.                  ............................................................................................................................

6.                  ............................................................................................................................

7.                  ............................................................................................................................

8.                  ............................................................................................................................

9.                  ............................................................................................................................

10.               ............................................................................................................................

11.               ............................................................................................................................

12.               ............................................................................................................................

13.               ............................................................................................................................

14.               ............................................................................................................................

15.               ............................................................................................................................

16.               ............................................................................................................................

17.               ............................................................................................................................

18.               ............................................................................................................................

19.               ............................................................................................................................

20.               ............................................................................................................................

 

akredytacja (ilość osób) …………... x 10 zł / razem ……..………..…. faktura  (tak / nie) …….…….…


dane do faktury
(instytucja, adres, NIP) ……………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………………………………..……………..……

ilość opiekunów…………………………..  razem ………………….………….. osób

oświadczenie

Zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dn. 29.08.1997 r.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez CKiT w Mrągowie w celach informacyjnych oraz promocyjnych Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 3450. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach statutowych, m.in. organizacji imprez, rejestracji czytelników, wypożyczeń, obsługi turystycznej, rekrutacji, archiwizacji, rezerwacji i sprzedaży biletów oraz innych usług i produktów oferowanych przez Centrum Kultury i Turystyki i w celach statystycznych.

Podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by korzystać z usług Centrum Kultury i Turystyki. Podstawą przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się: obsługą informatyczną administratora danych, bankowe, podatkowe, administracji państwowej i samorządowej współpracujące przy realizacji projektów związanych z działalnością statutową administratora danych. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

...........................................................     ............................................................     .............................................................

   miejscowość, data                              pieczątka instytucji delegującej            podpis instruktora